Skip to main content

Vill du som företagare stödja hands in union?

Hands in Union är en lokal insamlingsstiftelse som stödjer barn i Katmandu till skolgång. På så vis möjliggörs barnet en framtid med försörjning och räddas samtidigt från fattigdom och gatornas hårda verklighet. I vår verksamhet omfamnar vi medmänsklighet, oss människor emellan. Syftet är att vara en så transparent möjliggörare för oss som vill och har den möjligheten.

Samarbetspartners