Skip to main content
2020-11-25

Stödfondens tredje sändning


Corona pandemin har slagit hårt i Kathmandu. Lockdown varade i 5 1/2 månad och först nu, i skrivande stund, börjar det lätta upp. Skolorna börjar så sakta öppnas. Geshe Sonam och hans team har haft många och svåra samtal från familjer som inget har; från att vara utan mat till att stå utan boende. Eftersom de flesta i Kathmandu är dagavlönade och ingen ges möjlighet till ekonomiskt stöd av regeringen, räknas dagarna fort till att stå utan och vara utblottad.
I november skickades det tredje stödet – 12 554 kr.
Totalt, efter tre sändningar, 36 183 kr. Ett stöd till 355 familjer!

Ett stort och innerligt tack till Dig som gör detta möjligt <3

Vi är en enda stor familj på denna vackra jord.